Privacybeleid van RV De Margrietruiters
Datum laatste wijziging: 20 november 2020.
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die RV De Margrietruiters verwerkt van haar: leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Als je lid wordt of bent van De Margrietruiters, of om een andere reden persoonsgegevens aan De Margrietruiters verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. RV De Margrietruiters verkrijgt persoonsgegevens doordat jij je persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan RV De Margrietruiters jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Verantwoordelijke
Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens door RV De Margrietruiters? Dan kun je contact opnemen met: De Margrietruiters: Naam contactpersoon: L  Zwart Goudvink 1 – 5161 SN Sprang-Capelle Mob:06.29.470.903 KvK nummer:40271776 De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via: info@margrietruiters.com

Welke gegevens verwerkt RV De Margrietruiters:
In het kader van je lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht. Adresgegevens eventueel postadres. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

De Margrietruiters verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– contact over het lidmaatschap (waaronder bijv. opzegging);
– aan-en afmelden bij de KNHS. – aan- en afmelding voor wedstrijden; – het versturen van uitnodigingen voor activiteiten; – het toezenden van informatie en diensten over RV De Margrietruiters. RV De Margrietruiters bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte, voor zover mogelijk geanonimiseerde vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.  Ook na jouw uitschrijving willen wij graag contact met je houden, bijvoorbeeld in het kader van een reünie. Als je dit liever niet wil, dan kun je dat aan ons laten weten, dan verwijderen wij al jouw gegevens

E-mail berichtgeving:
RV De Margrietruiters gebruikt jouw naam en e-mailadres voor het toezenden van informatie over activiteiten, diensten en mededelingen. Je kunt je hiervoor afmelden door een mail te sturen naar: info@margrietruiters.com ter attentie van het bestuur.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
RV De Margrietruiters zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen gegevens
RV De Margrietruiters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via: info@margrietruiters.com ter attentie van het bestuur.

Jouw rechten
Je hebt het recht om aan RV De Margrietruiters een verzoek te doen tot inzage in jouw persoonsgegevens.

Contact ledenadministratie
Naam contactpersoon: L. Zwart E-mailadres: info@matgrietruiters.com Telefoonnummer: Mob:06.29.470.903 Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. Indien je klachten hebt over de wijze waarop RV De Margrietruiters je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur. Contactgegevens bestuur Naam contactpersoon: L Zwart E-mailadres: info@margrietruiters.com Telefoonnummer:06.29.470.903 Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@margrietruiters.com ter attentie van de secretaris.

Website van De Margrietruiters en andere websites
Op de website van RV De Margrietruiters staan een aantal links aan naar andere websites. RV De Margrietruiters verleent derden geen toegang tot jouw persoonsgegevens zonder dat daarvoor een wettelijke verplichting of een contractuele verplichting is. De info@margrietruiters.com media-knoppen en links naar andere websites op de website van RV De Margrietruiters zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen of bekijken. Als je op een link naar een andere website klikt, worden jouw persoonsgegevens (mogelijk) verwerkt door die website. Lees het privacybeleid op de desbetreffende website om te zien hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  

[logoshowcase]